09   /   11   /   2011

PRAGUE OLD TOWN HALL  - Staroměstská radnice

BILL_tuš. kresba 2011
BILL_tuš. kresba 2011

J.Havlíčková_Bill_na Fr.Křížka_u T.Veselky
J.Havlíčková_Bill_na Fr.Křížka_u T.Veselky

Jitka Havlíčkova_Gladiator Bill_Staroměstská radnice_2011
Jitka Havlíčkova_Gladiator Bill_Staroměstská radnice_2011

BILL_tuš. kresba 2011
BILL_tuš. kresba 2011

1/4

GLADIATOR  BILL 

kožený soupeř, řecko-římský zápasník, který je vždy připraven na nové chvaty. Je odolný. Necítí bolest. Je tetován významnými údaji z historie českého řecko-římského zápasu - Mácha 77, Lohyňa 1990, Hoyer, vzorci z fyziky a chemie, rovnicemi z matematiky a oblíbenými značkami. 

Billovy kufry jsou naplněny těžkostmi a jsou určeny k posilování.