top of page

DOUŠKY

SIPS

Enjoying freedom in a limited space.

A place of a dangerous peace.

Mood database. 

Sips_doušky v UPM_2011.jpg
Sips_doušky v UPM_2011.jpg
UPM 2011

Sips

Glass is a solid substance with liquid structure; it acts utterly unpredictably while being treated. Growing versus melting. Sips quickly grew. Dismissed, on the marks… Illuminating elements of the moments. Batteries of happiness - drops of bitterness. Dosage on the artist´s prescription only- see the handout enclosed. Repeated usage may cause the following complications: loss of decision-making system, fits of laughter, intensit emotion. A swing of crystal-clear air? A crumb of poison? Water or juice? There is only one problem: I am not able to choose.

                             Jitka Havlíčková

Sips_Doušky_Osaka_2008.jpg

Vize

Náměstí nebezpečného klidu. Databáze nálad.

 

 Sklo je pevná látka se strukturou kapaliny a chová se při zpracování naprosto nepředvídatelně. Kyne a rozplizává se. Doušky života rostly jako houby po dešti. Rozchod  na značky. Baterky štěstí - kapky hořkosti. Dávkování jen dle doporučení umělce - čtěte příbalový leták. Dlouhodobé užívání může způsobit tyto komplikace: ztráta rozhodovacího systému, záchvaty smíchu, prudké dojetí. Lok křišťálového vzduchu? Drobek jedu? Vodu nebo radši šťávu?  Mám jediný problém.  Neumím si vybrat. 

                                   Jitka Havlíčková                     

Sips_Doušky_Osaka_2008.jpg
OSAKA 2008
pouze jeden srk  -  one sip only
bottom of page